Skuldsanering

Du kan ansöka om skuldsanering hos Kronofogden för att betala av en del av dina skulder under några år. Målet är att du ska bli skuldfri och få bättre koll på din ekonomi. På den här sidan ska vi berätta mer om hur en skuldsanering fungerar, och vad som skiljer en ”vanlig” skuldsanering från en skuldsanering för företag.

Varför gör man en skuldsanering?

Du som är så belastad av skulder att du har svårt att leva ett normalt liv kan ansöka om en skuldsanering för att komma på fötter igen och få bättre kontroll över din ekonomiska situation.

För att få en skuldsanering måste du uppfylla följande krav

 • Du ska vara skuldsatt till den grad att du inte kommer kunna betala tillbaka på flera år.
 • En skuldsanering ska vara rimlig med hänsyn till de förhållanden du lever under.
 • Du bor och jobbar i Sverige.
 • För en firma ska det vara enkelt att utreda ekonomin.

Vilka för- och nackdelar finns det med skuldsanering?

En skuldsanering kan i många fall vara det enda sättet att få ordning på sin ekonomi igen, och för med sig många fördelar. Men processen är helt klart tuff och det är viktigt att även känna till att det finns vissa nackdelar.

Fördelarna med en skuldsanering

 • Det ger dig chansen att få en nystart i livet.
 • Du kan bli skuldfri inom fem år.
 • Det är relativt enkelt att ansöka.
 • Du kan ansöka om fler än en skuldsanering.
 • Du får två betalningsfria månader.

Nackdelarna med en skuldsanering

 • Systemet är relativt krångligt.
 • Du måste leva på existensminimum under processen.
 • Du får en betalningsanmärkning (som dock försvinner när saneringen är klar).

Hur går en skuldsanering till?

Här nedanför har vi sammanfattat hur en skuldsanering går till, från det att du skickar in din ansökan tills du har betalat av alla skulder som ingår i din betalningsplan.

Processen för skuldsanering – 6 steg

 1. Du ansöker. Du ansöker om en skuldsanering hos Kronofogden, via deras hemsida eller genom att kontakta dem via telefon.
 2. Kronofogden behandlar din ansökan. Efter att du ansökt om en skuldsanering går Kronofogden igenom din situation. De beslutar då om du får genomgå en skuldsanering eller inte.
 3. Din skuldsanering inleds. Uppfyller du kraven för skuldsanering inleder Kronofogden denna. Det är ett preliminärt beslut, där även beloppet du ska betala är preliminärt. Kronofogden rekommenderar att första betalningen sker redan i samband med detta för att du ska bli skuldfri så snabbt som möjligt.
 4. Kronofogden kontaktar borgenärerna. Nästa steg är att Kronofogden kontaktar personerna eller företagen som du har skulder hos och inväntar svar från samtliga.
 5. Du får en betalningsplan. Kronofogden sammanställer sedan en betalningsplan där det framgår hur mycket du ska betala.
 6. Nu är du skuldfri. Efter att du genomfört betalningsplanen är du återigen skuldfri. Har du skulder kvar när skuldsaneringen är genomförd kommer dessa att skrivas av.

Hur lång tid tar det att få besked om skuldsanering?

Enligt informationen på Kronofogdens hemsida kan det ta upp till sex månader att få ett beslut om skuldsanering, räknat från den dag då de tar emot din ansökan.

Men väntetiderna ändras hela tiden, och hur länge just du får vänta beror till exempel på hur många ärenden Kronofogden får in, om du behöver komplettera din ansökan och hur snabbt de får tag i dina borgenärer.

Vad innebär förkortad skuldsanering?

Förkortad skuldsanering innebär helt enkelt att du får en kortare saneringsprocess än normalt. För en ”vanlig” skuldsanering för privatpersoner lägger Kronofogden annars upp en betalningsplan som sträcker sig över fem år.

När kan min skuldsanering bli förkortad?

Kronofogden kan besluta att förkorta skuldsaneringen under vissa omständigheter, till exempel om det är en äldre person som ansöker eller om det finns barn med i bilden.

Ansöker du om skuldsanering för företag kan du också be Kronofogden att de förkortar processen. Men då måste du kunna bevisa att du har tillräckligt god ekonomi för att betala av skulderna.

Hur fungerar betalningen i en skuldsanering?

Du betalar in till Kronofogden en gång per månad, och de betalar i sin tur vidare till borgenärerna en gång per år. Exakt hur mycket du ska betala beror på din betalningsförmåga, vilken Kronofogden bedömer utifrån de regler som gäller vid en utmätning.

Det finns dock vissa skillnader. I en skuldsanering har du till exempel två betalningsfria månader, närmare bestämt juni och december.

Vad händer om jag inte kan betala?

Vad som händer om du inte kan betala beror lite på din situation. Har du fått ett beslut om ett inledande men inte ett beslut om själva skuldsaneringen ska du kontakta din handläggare som får behandla ditt ärende. Har du fått ett beslut om skuldsanering kan du då ansöka om att skuldsaneringen ska omprövas.

Kan man betala en skuldsanering i förtid?

Nej, du kan inte välja att betala av skulderna i din betalningsplan i förtid. Du måste helt enkelt följa den betalningsplan som Kronofogden har sammanställt åt dig varje månad.

Kan man ta lån trots skuldsanering?

Troligtvis inte, och det är inte heller något du bör göra. Om du har beviljats en skuldsanering är det för att du har så stora skulder att du inte kan leva ett ”normalt” liv, och under själva saneringsprocessen måste du dessutom leva på existensminimum. Du har alltså inte de ekonomiska marginaler som krävs för att kunna hantera ett lån.

Hur fungerar skuldsanering för företag?

Är du företagare eller har en närstående som är företagare kan du antingen ansöka om en särskild skuldsanering för företagare eller en vanlig skuldsanering. Värt att betona är att det är din privatekonomi som då kommer att saneras, och inte företagets.

Tänk på! Den största skillnaden mellan en vanlig skuldsanering och en skuldsanering för företag är villkoren. Som företagare har du hårdare krav att uppfylla än som privatperson.

Syftet med att erbjuda möjligheten till skuldsanering för företagare är att det ska få dig att våga starta företag. Fungerar det inte som du har tänkt ska du kunna få en skuldsanering och få ordning på ekonomin igen, och eventuellt starta ett nytt företag.

Något som är bra att känna till är att betalningreglerna skiljer sig något mellan skuldsanering för företag och vanlig skuldsanering. För företagare är betalningsplanen tre år (fem år för en vanlig skuldsanering) och det finns inte heller några betalningsfria månader. Du måste dessutom kunna betala ett minimibelopp.

Kan man begära omprövning av en skuldsanering?

Ja, både du och dina borgenärer kan ansöka om att få skuldsaneringen omprövad. Till exempel om din ekonomiska situation har förändrats.

Din ekonomi har blivit sämre

Har dina ekonomiska förutsättningar försämrats så pass att du har svårt att betala kan du ansöka om att Kronofogden ska ändra din betalningsplan.

För att Kronofogden ska bevilja en omprövning måste det ha skett en markant förändring i din ekonomi. Huvudregeln är att du ska ha 500 kronor mindre kvar per månad under minst tre månader.

Din ekonomi har blivit bättre

Har din ekonomiska situation blivit väldigt mycket bättre kan antingen borgenärerna vilja ha mer betalt eller så är det du själv som vill betala av mer. Ansöker borgenärerna om en omprövning kan Kronofogden förlänga din betalningstid. Det gör de däremot inte om det är du som ansöker.

En vanlig skuldsanering kan förlängas till sju år som mest, medan en skuldsanering för företag kan förlängas till max fem år.

Går det att avsluta en skuldsanering?

Dina borgenärer kan i vissa fall ansöka om att din skuldsanering ska avslutas i förtid. Det kan till exempel vara om du har uppgett felaktiga uppgifter i din ansökan, inte har betalat enligt din plan eller om din ekonomiska situation har förbättrats avsevärt utan att du har begärt en omprövning.

Vad händer om min skuldsanering avslutas?

Skulle din skuldsanering avslutas i förtid har du samma skulder som innan skuldsaneringen, minus det du har hunnit betala av. Dock tillkommer räntan som löpt under saneringsprocessen.